Prøve nr. 2 er bekreftet positiv

Bamble kommune viser til pressemelding 17.02.21 hvor det ble informert om at én ansatt på Bamble helsehus har testet positivt på covid -19 gjennom hurtigtest.


Prøve nr. 2 er nå bekreftet positiv (PCR-test), og iverksatte tiltak videreføres. Aktuell avdeling er stengt for besøk inntil videre, og pårørende er informert om dette.


For øvrig opprettholdes driften som normalt ved Bamble helsehus.

Sist oppdatert: 21. september 2021