Rekordsum i spillemidler til Bamble ungdomsskole

Sist oppdatert: 20. oktober 2021

Fylkeskommunen har innvilget spillemidler for nesten 45 millioner kroner til nye idrettsanlegg ved Bamble ungdomsskole.

 

10 av 11 spillemiddelsøknader ved skolen er godkjent av fylkeskommunen, og hele 28,4 millioner kroner er bevilget arbeidet med den nye svømmehallen på Grasmyr. Når det gjelder turnhallen, vil kommunestyret behandle hvorvidt det skal etableres et interkommunalt samarbeid med Porsgrunn. Dette vil i så fall utløse et større tilskudd, slik at det totale innvilgede beløpet for Bamble ungdomsskole blir på nesten 55 millioner kroner.

- Dette er den største tildelingen kommunen noen gang har fått til anleggsutvikling, forteller frivillighetskoordinator i Bamble kommune, Karl-Fredrik Sandelin Velle.

- Vi har gjennom hele søknadsprosessen hatt god dialog med fylkeskommunen, og venter nå bare på endelig bekreftelse fra Kulturdepartementet i midten av juni, sier han.

Gledelig anerkjennelse

Årets søknadsmasse fra kommunale og frivillige foreninger i Bamble er den største noen sinne. I tillegg til idrettsanleggene ved Bamble ungdomsskole, har flere nye anlegg for fysisk aktivitet allerede blitt godkjent, deriblant tufteparken i Krogshavn og klatreparken på Hydal.  Til sammen utgjør innvilgede spillemidler nærmere 47 millioner kroner, og fremdeles er det flere søknader inne til vurdering hos fylkeskommunen.

– Det er gledelig at arbeidet administrasjonen, og ikke minst de frivillige foreningene, legger ned for anleggsutvikling i kommunen blir verdsatt med godkjente spillemidlersøknader. Her ligger det mye jobb bak fra alle parter, sier Sandelin Velle.

I tillegg til Bamble kommune har foreningene Bamble IF, OK Skeidi, Bamble Skytterlag, Bamble Jeger- & Fiskerlag, Bamble Hundeklubb, Valle og omegn velforening og aksjeselskapet Skjærgårdshallen AS søkt om spillemidler i år.

Spillemiddelordningen er en statlig tilskuddsordning. Det er Kulturdepartementet som bestemmer beløpene fylkeskommunene får hvert år, men det er fylkeskommunen selv som administrerer og fordeler disse. 

Foreninger eller andre som har spørsmål om anleggsutvikling og ønsker å se på mulighetene for å søke om spillemidler, kan kontakte frivillighetskoordinator Karl-Fredrik Sandelin Velle.