Dialogmøter om kommuneplanens arealdel

Sist oppdatert: 21. september 2021

I arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel, inviterer Bamble kommune til dialogmøter med innbyggere, foreninger og interesseorganisasjoner i lokalsenterområdene Herre, Feset og Rugtvedt/ Omborsnes.

Det blir i møtene gitt informasjon om kommuneplanarbeidet, innspill til nye utviklingsområder, pågående utviklingsplaner og andre tema som er relevant for det enkelte lokalsenterområdet.

Det legges opp til spørsmål og dialog i møtene.  

Møtene avholdes følgende dager kl. 18.00:  
Onsdag 21. april       Herre
Onsdag 28. april       Feset
Onsdag 5. mai          Rugtvedt/ Omborsnes  

Grunnet smittesituasjonen gjennomføres møtene digitalt. Det er derfor nødvendig med påmelding slik at vi kan sende dere digital link til møtet.  

Ønsker du å være med sendes e-post-adresse til sissel.nybro.@asplanviak.no senest 3 dager før møtet.

Husk å angi hvilke lokalsentermøte dere vil delta på.  

Vi ønsker alle som har interesser av utvikling av disse lokalsenterområdene velkommen til møte!