Situasjonsrapport for korona i Bamble

Sist oppdatert: 21. september 2021

Her finner du risikovurdering og nøkkeltall for koronasituasjonen i Bamble kommune ved inngangen til uke 20, mai 2021.

Risikovurdering

Smittetrenden har over siste par uker vært svakt økende til økende. Det er siste uke ingen tilfeller med ukjent smittevei.  

Det er i så godt som alle av de siste tilfellene påvist UK-variant av viruset, og man må ta utgangspunkt i at alle nye tilfeller nå er UK-variant.

Den siste uken har tallet på nærkontakter vært markant lavere enn foregående uker. De aller fleste tilfellene kan spores til Porsgrunn eller Skien. 

Det har nå gått en uke siden innføringen av strenge regionale og lokale tiltak, og det kan se ut som om tiltakene har satt en brems på utviklingen. Porsgrunn og Bamble er fortsatt statistisk stigende, mens Skien er synkende og kan se ut til å være over toppen.

Bamble kommune har ikke hatt noen smittetilfeller de siste dagene, men helg og helligdager har gjort at det er et lavere antall som tester seg.

Ved diskusjon om tiltak, er det viktig at man avventer med å lette opp, til trenden er klart nedadgående.

Barnehager, skoler og videregående skole er på gult nivå.

Samlet risikovurdering*: Risikonivå 3 stabilt.  

*Kommunens egen vurdering av den epidemiologisk situasjonen, spredningspotensialet og forventet sykdomsbyrde. Rangeres fra 1-5, hvor 1 er den laveste og 5 er den høyeste.

Nøkkeltall pr. 18. mai 2021  

Antall positive tilfeller forrige uke: 16  
Antall tester forrige uke: 446  
Antall i isolasjon ved rapportering: 19  
Antall nærkontakter ved rapportering: ca 120  

Totalt antall positive tilfeller i Bamble siden februar 2020: 184