Situasjonsrapport for korona i Bamble

Sist oppdatert: 21. september 2021

Her finner du risikovurdering og nøkkeltall for koronasituasjonen i Bamble kommune ved inngangen til uke 22, mai 2021.

Risikovurdering

Smittetrenden er nå flat til svakt synkende. Forrige uke hadde Bamble kommune kun ett smittetilfelle. Vedkommende hadde kjent smittevei.  

Det har også vært en nedgang i antall smittede i Porsgrunn og Skien de siste ukene, og smittesituasjonen regionalt er synkende. 

Det har nå gått tre uker siden innføringen av strenge regionale og lokale tiltak, og det ser ut til at disse har hatt god effekt. Samtidig opplever Larvik en markant oppblussing, noe som igjen kan påvirke oss i Grenland. Også Kristiansand har et pågående utbrudd.

Det er mye som taler for en kontrollert nedtrapping av tiltak i Bamble, Porsgrunn og Skien. Lettelsene bør innføres gradvis, og være like i alle kommunene. Dersom vi letter på samtlige tiltak for tidlig, risikerer vi oppblussing og eventuelt ny nedstengning. Dette vil igjen føre til vanskeligheter for næringslivet og gi økt frustrasjon i befolkningen. Hvis så skjer, kan det resultere i lavere etterlevelse av råd og regler.

Alle påviste tilfeller er nå UK-variant av viruset.

Barnehager og skoler er på gult nivå.

Samlet risikovurdering*: Risikonivå 1.  

*Kommunens egen vurdering av den epidemiologisk situasjonen, spredningspotensialet og forventet sykdomsbyrde. Rangeres fra 1-5, hvor 1 er den laveste og 5 er den høyeste.

Nøkkeltall pr. 31. mai 2021  

Antall positive tilfeller forrige uke: 1  
Antall tester forrige uke: 150  
Antall i isolasjon ved rapportering: 1  
Antall nærkontakter ved rapportering: 2  

Totalt antall positive tilfeller i Bamble siden februar 2020: 188