Situasjonsrapport for korona i Bamble

Sist oppdatert: 21. september 2021

Her finner du risikovurdering og nøkkeltall for koronasituasjonen i Bamble kommune ved inngangen til uke 24, juni 2021.

Risikovurdering

Smittetrenden er nå flat. Forrige uke ble det registrert tre smittetilfeller og alle hadde kjent smittevei.

Den siste tiden har antallet nærkontakter vært markant lavere enn foregående uker, og alle tilfeller kan spores ut av kommunen.  

Det har vært nedgang i antall smittede i Porsgrunn og Skien de siste ukene, og smittesituasjonen regionalt er nå synkende. De strenge, felles tiltakene for Grenland har gitt ønsket effekt.

Det har også de lokale tiltakene i Bamble. Disse har varighet til og med 17. juni 2021. Slik situasjonen er per i dag, anses det som riktig å la tiltakene løpe ut og at Bamble kommune går over på nasjonale regler fra og med 18. juni. 

Det virker som om befolkningen har vært gode på å etterleve tiltakene, så forhåpentligvis får vi ikke noe nytt oppbluss. Frem til vaksinasjonsdekningen er høyere, er dette likevel en risiko.  

Alle påviste tilfeller er nå UK-varianter av viruset.

Barnehager og skoler er på gult nivå.

Samlet risikovurdering*: Risikonivå 1.  

*Kommunens egen vurdering av den epidemiologisk situasjonen, spredningspotensialet og forventet sykdomsbyrde. Rangeres fra 1-5, hvor 1 er den laveste og 5 er den høyeste.

Nøkkeltall pr. 14. juni 2021  

Antall positive tilfeller forrige uke: 3  
Antall tester forrige uke: 118
Antall i isolasjon ved rapportering: 3  
Antall nærkontakter ved rapportering: 9  

Totalt antall positive tilfeller i Bamble siden februar 2020: 192