Skadefelling av elg

Sist oppdatert: 18. oktober 2021

Varsel om skadefelling av elg i området Grasmyr – Fjellstad – Fjelljordet og Røskleiva i perioden 16.10 til 15.11.

Viltnemda har sammen med jaktlagene Rogn og Fjellstad fått i oppdrag å felle elg etter at det har oppstått trafikkfarlige situasjoner og påkjørsler. Oppdraget omhandler uttak av skadet vilt og elg som er svært nærgående vei og bebyggelse.

Vi ønsker derfor å informere befolkningen om at det vil bli organisert skadefelling i området med hjemmel i viltforskriften § 3-5. 

Jakta vil bli skiltet mens den pågår.