Søkbare korona midler i Bamble kommune

En påminnelse til dere som har søkt statlige støtteordninger og ikke fått dette dekket.

Vi sender ut en påminnelse om at dere som har søkt statlige støtteordninger og ikke fått dette dekket kan nå søke Bamble kommune om få dekket disse utgiftene.

 

Bedrifter kan søke om støtte for å få dekket regnskapsbekreftelse som staten ikke dekker

Kommunestyret vedtok torsdag 11.02.21 en lokal tiltaksordning for næringslivet i Bamble, som er rammet av korona effektene.

Den statlige støtteordningen krever bekreftelse fra revisor/regnskapsfører. Dette medfører ekstra kostnader for bedriftene. Denne utgiften blir ikke dekket gjennom statlig kompensasjon hvis beregnet tilskudd blir lavere enn kr 5 000,-.

Dette kan forhindre bedrifter fra å søke om statlige tilskuddsordninger (kompensasjonsordning 2).

Bamble kommune ønsker å hjelpe bedrifter til å få refundert mest mulig av lidd økonomisk tap under korona epidemien. Denne lokale ordningen vil hjelpe bedrifter til å senke terskelen for å søke om økonomisk kompensasjon.

Bamble kommune innfører en støtteordning som dekker 80 prosent av søknadskostandene inntil kr 10 000,- Denne ordningen inntrer kun i de tilfeller der disse utgiftene ikke blir dekket av statlig ordning.

Bamble Kommune vil at bedrifter som har lidd tap skal søke om statlig støtte.

Søknadsberettiget:

• Firma med bedriftsadresse i Bamble Kommune.(Har Bamble kommune som sin skattekommune)

Kriterier:

• Bedriften sender selv inn søknad til staten om kompensasjon. Dersom bedriften får avslag på støtte fra kompensasjonsordning 2 fordi beregnet tilskudd blir lavere enn kr 5 000,- vil Bamble kommune ta utgiftene for regnskapsbekreftelsen opptil 80 prosent og maks beløp på kroner 10 000,- per termin.

• Frist 1. april 2021.

 

Vedlegg til søknad:

• Spesifisert faktura fra autorisert regnskapsfører/revisor

• Brev med grunnlag for avslag og vedlegg fra Altinn signert av autorisert regnskapsfører/revisor. Det må kunne bekreftes at regnskapsfører/revisor er ansatt ved regnskaps/revisorfirma som faktura blir utstedt fra.

Søknaden sendes til: postmottak@bamble.kommune.no

 

Bamble kommune har også fått tildelt 1 291 072 kr i søkbare korona midler fra staten. Disse vil bli utlyst veldig snart. Det vil også stå på kommunens hjemmesider + Vekst i Grenlands hjemmesider.

 

 

Sist oppdatert: 21. september 2021