Nye søkbare koronamidler

Sist oppdatert: 21. september 2021

Bamble kommune har fått tildelt 2 491 000 kroner til lokalt næringsliv som er rammet av koronasituasjonen. Søknadsfrist er 31. august.

Bedrifter med 1 - 100 ansatte, og som er direkte rammet, kan søke kompensasjon for tap som følge av koronarestriksjoner.

Bedriftene kan søke kompensasjon for første halvår 2021. Det som kan kompenseres er tap som ikke dekkes av andre offentlige kompensasjonsordninger, og eventuelle ekstra kostnader knyttet til nedstengning og utgifter til smittevern i perioden.

Alle kan søke, men bedrifter i disse bransjene vil bli prioritert:

*Servering og skjenking
*Reiseliv, turoperatører, transportvirksomheter og overnatting
*Treningssentre og andre private fritidstilbud. Virksomheten må ha hatt en omsetning på mer enn 1 millioner kroner i 2019 eller 2020 for å kunne søke.
*Butikker som har måttet holde stengt i deler av 1. halvår 2021.
*Samarbeidsprosjekter med formål å fremme lokalt reiseliv. Prosjektbeskrivelse må legges ved søknaden.

For alle overnevnte kategorier gjelder:

*Tilskudd vil bli gitt som bagatellmessig støtte etter statsstøtteregulativet.
*Hoveddelen av driften må være lokalisert i kommunen.
*Lokale avdelinger i større konsern, vil normalt være utelukket fra ordningen.
*Bedrifter som har betalt ut utbytte til eiere i 2020 og 2021 vil normalt ikke kunne søke.
*Eventuelle tilsagn vil bli justert i henhold til tidligere innvilget støtte.

Vi ber om følgende vedlegg:

*Skatteattest og eventuell dokumentasjon på innvilget betalingsutsettelse fra Skatteetaten ved skylte beløp. Ved eventuelle betalingsanmerkninger mot bedriften, må forklaring fra autorisert regnskapsfører foreligge.
*Halvårsregnskap 2021

Gå inn på regionalforvaltning.no for å søke midler.