Søknad om grunnskoleopplæring for voksne, skoleåret 2021/22

Sist oppdatert: 21. september 2021

30. april er søknadsfristen for hovedopptaket i august. Her ser du hvem som kan søke og hvordan du gjør det.

Grunnskole organisert for voksne er opplæring i fag som fører til grunnskoleeksamen. Jf. Opplæringsloven kap. 4A  

Søknadsfrist for hovedinntak i august er 30.04.21  

 

Hvem kan søke?

Vilkårene etter § 4A

For å ha rett til grunnskoleopplæring særskilt organisert for voksne må søkeren oppfylle følgende fire vilkår:

- være over opplæringspliktig alder
- ikke ha rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1
- ha lovlig opphold i Norge
- trenge grunnskoleopplæring

De tre første vilkårene er absolutte, dvs. at alle tre vilkårene må være oppfylt. Det fjerde og siste vilkåret beror på skjønn. Skolen kan bestemme at vilkår 4 vektlegges mest.

Andre krav:

- Du bør ha A2 på norskprøven for å begynne i grunnskole.
- For å starte rett i grunnskole 2 bør du ha B1 på norskprøven og grunnleggende kunnskaper i engelsk, matematikk og naturfag.

 

Søknadsskjema

Last ned søknadsskjema og se mer informasjon her:

SØKNADSSKJEMA GRUNNSKOLE FOR VOKSNE