Sommervikarer

Enhet for Velferd i Bamble kommune har bruk for sommervikarer i ulike stillinger.

Sommervikarer i 2021 for perioden 21.06.2021 – 31.08.2021

Enhet for Velferd har bruk for sommervikarer i ulike stillinger. Har du et stillingsforhold som deltids ansatt, vikariat eller ringevikar i Bamble kommune allerede, skal du søke på denne annonsen hvis du ønsker å jobbe sommeren 2021.

Ønsker du å jobbe i en annen avdeling enn den du er på i dag, søk på den eksterne stillingsutlysningen.
Har du søkt på første utlysning trenger du ikke søke på nytt.

Mer info her

Sist oppdatert: 21. september 2021