Statsforvalteren anbefaler økt tiltaksnivå i Bamble og deler av Grenland.

Sist oppdatert: 21. september 2021

Statsforvalteren sendte lørdag formiddag en anbefaling til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet om at regjeringen innfører statlige fastsatte tiltak etter covid-19 forskriftens kapittel 5B for kommunene Bamble, Porsgrunn og Skien.

I tillegg anbefaler Statsforvalteren at det fastsettes lokale målretta, enhetlige tilleggstiltak for å supplere tiltakene i kapittel 5B. Les mer på Statsforvalterens nettsider.

Regjeringen vil trolig fatte eventuelt vedtak i løpet av dagen, 8. mai 2021.

Formannskapet i Bamble kommune møtes lørdag 8. mai kl. 18.00. Der vil kommunedirektøren redegjøre for innholdet i lokal forskrift for Grenland som kommuneoverlegene i fellesskap har jobbet fram. Den lokale forskriften kommer i tillegg til nasjonal forskrift 5B.