Streik i offentlig sektor

Sist oppdatert: 21. september 2021

Bamble kommune er fremdeles ikke berørt av streiken.

Oppdatert 04.06.21: Streiken blant Unio-medlemmer i kommunesektoren er avblåst gjennom tvungen lønnsnemnd. Det ble aldri varslet plassfratredelse for Bamble kommune.

Les mer her

 

Brudd i forhandlingene mellom KS og Unio i forbindelse med lønnsoppgjøret, gjorde at mange kommunalt ansatte ble tatt ut i streik 27. mai. Allerede dagen etter varslet Unio opptrapping fra 2. juni. 

Det er foreløpig ikke meldt om streikeuttak for Bamble kommune. Dersom det blir aktuelt, vil kommunen motta varsel fire dager før plassfratredelse.  

Vi oppdater fortløpende med informasjon her på hjemmesiden.