Tangvallveien fortsatt stengt

Sist oppdatert: 21. september 2021

Fylkesvei 3352 ved Tangvallkleiva er stengt for all trafikk, inkludert gående og syklende, til og med 18. juni.

Veien har vært stengt siden 18. mai, på grunn av rydding og sikring av fjellskjæringen. Arbeidet skulle etter opprinnelig plan blitt ferdig 3.juni, men har vist seg å være mer omfattende og tidkrevende enn forutsett. 

Arbeidet inkluderer fjerning av trær og løse steiner, for å sikre trygg veibane for trafikken på Tangvallveien.

Omkjøring er via Stathelle.

Det er Mesta som utfører arbeidet. Kontaktperson er prosjektleder i Mesta, Geir Pettersen, mob. 909 45 338.