To nye smittetilfeller i Bamble

Sist oppdatert: 21. september 2021

Bamble kommune ble i dag informert av koronalaben på Oslo universitetssykehus (OUS) om to positive covid -19 prøver hjemmehørende i Bamble kommune.

Det jobbes ut fra en sannsynlig kjent smittevei på begge tilfelle – ennå ikke helt avklart. Smittesporingen pågår, og nærkontakter til disse personene kontaktes fortløpende.

Som en konsekvens av forsterket TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene) påvirker dette følgende skoler:

  • Bamble vgs. 3. trinn i ventekarantene
  • Kragerø vgs. 1. klasse i karantene
  • Falkåsen barnehage en avdeling i ventekarantene