Skoleelev falt i vannet ved Herre

Sist oppdatert: 21. september 2021

Det er en elev ved Herre ungdomsskole som ble reddet opp fra Herreelva tidligere i dag, fredag 11.06.21.

Jenta var på vei til sommeravslutning, hvor hele ungdomstrinnet skulle møtes.

Hun ble reddet opp fra vannet og er fløyet til sykehus.

Bamble kommune har koordinert kommunale støttefunksjoner og har fullt fokus på å ivareta familien, medelever og andre pårørende.

Kommunens kriseteam er tilgjengelige gjennom helgen for alle som trenger noen å snakke med.

Ordfører Hallgeir Kjeldal oppfordrer alle berørte til å ta vare på hverandre.

- Jeg tenker først og fremst på jenta som falt i vannet og hennes familie. De og vi lever i uvisshet om utfallet av denne ulykken. Dernest er dette noe som har rystet et helt lokalsamfunn hvor mange har sett og vært midt oppe i det som har skjedd. En markering av skoleslutt har blitt noe helt annet, og mange barn og unge på Herre er sterkt preget av situasjonen. Herre er et samfunn hvor alle kjenner alle og samtlige er berørt av dette. Nå er det viktig at vi tar vare på hverandre. Kommunens kriseteam er tilgjengelig og vi bistår de som har ønske og behov for det, sier ordføreren i en kommentar.

Kontaktinformasjon:

For pårørende og andre direkte involverte:
Psykososialt kriseteam: 95 25 12 11

Spørsmål vedrørende hendelsen og videre etterforskning:
Politiet: 02800

Øvrige spørsmål:
Bamble kommune: 35 96 50 00