En person har falt i vannet

Sist oppdatert: 21. september 2021

Bamble kommune bekrefter at en hendelse er blitt rapportert fra Herre i dag. Det er en ung kvinne som skal ha falt i vannet ved Hellestvedtveien.

Bamble kommune har satt beredskapsledelse.  

Beredskapsledelsen koordinerer kommunale støttefunksjoner og varsler alle relevante myndigheter.

Kommunen iverksetter tiltak for å håndtere situasjonen, og for å skaffe seg full oversikt over hendelsesforløpet.

Nytt møte i beredskapsledelsen er kl 11:30.  

Ytterligere informasjon vil bli gitt så snart den foreligger.

Videre informasjon om hendelsen vil bli publisert her på Bamble kommunes hjemmeside, og på Bamble kommunes facebookside.