Vaksinedose 3 til personer med alvorlig nedsatt immunforsvar

Sist oppdatert: 21. september 2021

I Bamble kommune tilbyr vi nå tredje dose koronavaksine til personer med alvorlig nedsatt immunforsvar.

Vaksinering vil foregå på Helsestasjonen i Bamble rådhus. Du må selv ringe og bestille time, på tlf. 35 96 50 50.  

De fleste skal vaksineres i kommunen, men pasienter som er under pågående behandling eller har et komplisert behandlingsforløp vil få tilbud om vaksine på sykehusene.  

For å kunne få en tredje dose med vaksine må du tilhøre én av pasientgruppene under. Husk dokumentasjon på diagnose/tilstand.

GRUPPE 1:

Organtransplanterte, benmargstransplanterte siste 2 år, pågående graft versus host-sykdom som krever immunsuppresjon.

Alvorlig og moderat primær immunsvikt.

Aktiv dialysebehandling eller kronisk nyresvikt stadium 5.

Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon.

GRUPPE 2:

Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på denne listen. NB! Sykdom eller medisinbruk må kunne dokumenteres i form av journalnotat, innkallelsesbrev, resept, medikamentforpakning eller lignende.

Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.
NB!Kreftpasienter i gruppe 2 må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten før de kan få tredje dose. Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten.

Barn og vaksinedose 3

I utgangspunktet er det kun voksne med alvorlig nedsatt immunforsvar som tilbys en tredje vaksinedose. Det kan likevel være individuelle vurderinger som gjør at noen barn med alvorlig nedsatt immunforsvar bør få dose 3. Denne avgjørelsen tas av behandlende sykehus eller lege.