Offentlig varslingsprøve 9. juni

Sist oppdatert: 21. september 2021

Onsdag 9. juni klokken 12.00 tester Sivilforsvaret varslingsanlegget sitt.

Signalet som sendes ut betyr "Viktig melding – søk informasjon".

Tyfonene tuter i tre serier, med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon via radio, tv, aviser, myndighetenes nettsider eller sosiale medier.

Sivilforsvaret bruker sireneanleggene for å varsle befolkningen ved akutt fare, og tester disse to ganger i året. 

Mer informasjon finner du på nettsiden til Sivilforsvaret.