Fv. 3352 Tangvallveien stenges

Sist oppdatert: 21. september 2021

Fra 18.05.2021 til og med 18.06.2021 blir fylkesvei 3352 ved Tangvallkleiva stengt for all trafikk, inkludert gående og syklende.

Veien stenges på grunn av rydding og sikring av fjellskjæringen i Tangvallkleiva.

Arbeidet inkluderer fjerning av trær og løse steiner, for å sikre trygg veibane for trafikken på Tangvallveien. Omkjøring er via Stathelle, og blir skiltet.

Det er Mesta som utfører arbeidet. Kontaktperson er prosjektleder i Mesta, Geir Pettersen, mob. 909 45 338.