Veien videre: E18 Tvedestrand-Bamble

Sist oppdatert: 21. september 2021

Nye Veier har tilgjengeliggjort det planfaglige materialet for arbeidet med reguleringsplan for ny E18 Tvedestrand – Bamble.

Plandokumentene er per 5.mai 2021 oversendt kommunene Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei, Kragerø og Bamble.

Det er en rekke fagrapporter som er oversendt, og planbeskrivelsen vil gi en oversikt over prosjektet og oppsummering av den faglige utredningen.

Dokumentene ligger nå hos kommunene for gjennomlesning. Dette for å kvalitetssikre det omfattende faglige grunnlaget, og tilse at planforslaget er i tråd med kommunenes innspill.

Behandles formelt i juni

Vi gjør oppmerksom på at det er først i IKP-Styremøte 16. juni at forslaget til reguleringsplan formelt blir behandlet, før det legges ut til offentlig ettersyn. Det blir bred medvirkning i høringsperioden, og muligheter for å komme med innspill.

Dokumentene er tilgjengelig for alle via nettsiden NyeVeier

Her får du en oversiktlig digital presentasjon av prosjektet.

Der kan dokumentene leses før planforslaget formelt behandles til sommeren. På den måten får alle mulighet til å sett seg inn i forslaget til reguleringsplan og forberede innspill til den endelig legges ut til offentlig ettersyn.

Dette kommer vi nærmere tilbake til i høringsperioden.