Du er en del av Norges beredskap

Sist oppdatert: 05. november 2021

Bamble kommune, Sivilforsvaret og Grenland brann og redning har denne uka satt fokus på egenberedskap.

Egenberedskapsuka arrangeres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i samarbeid med kommuner over hele landet. Målet er at innbyggerne skal bli bedre forberedt til å klare seg selv i ulike kriser. Ambisjonen er at hver husstand skal ha alt de trenger for å greie seg i tre døgn uten strøm og vann.

Torsdag 4. november inviterte representanter fra Bamble kommune, Sivilforsvaret og Grenland brann og redning til stand på Brotorvet. 

Mange var innom for å stille spørsmål og betrakte det utstilte beredskapslageret. Selv om flesteparten anså seg selv som godt forberedt på en eventuell krise, syntes samtlige at det bare var positivt med en påminnelse. 

Både ordfører Hallgeir Kjeldal og varaordfører Torstein Dahl besøkte standen. Mens varaordføreren kunne krysse av alt på lista over tilrådet kriselager, innrømmet Kjeldal at han synder – som de fleste andre – på anbefalingen om å lagre ni liter vann per person i husstanden.

-Derfor er det så flott å sette fokus på dette med jevne mellomrom. Vi har alle godt av en påminnelse om å sjekke beholdninga innimellom. Målet er jo at alle skal ha det de trenger for å være selvhjulpne i tre dager, sier Kjeldal.

Distriktssjef i Sivilforsvaret, Tom Kjær, understreker at det ikke bare er mat og drikke som bør lagres.

-Det er også viktig å ha tilgang på alternative lys- og varmekilder, sier han, og kommer med en oppfordring til slutt:

-I ekstreme situasjoner er det viktig å tenke på de rundt seg. Bank på dører, sjekk innom naboene og del på ressursene, sier Kjær.

Hvorfor egenberedskapsråd nå?

Det er flere forhold som gjør at det kommer egenberedskapsråd til befolkningen nå. Mer ekstremvær er blant de viktigste årsakene. Ekstremvær kan føre til bortfall av kritisk infrastruktur, som for eksempel strøm, vann og mobilnett.  

Hvis vi rammes av en stor hendelse eller krise, er det mange som trenger hjelp. Ved å være forberedt bidrar du til at de som trenger det mest, får hjelp først i en eventuell krisesituasjon. På den måten er du en del av Norges beredskap.  

DSB sine råd om egenberedskap kan du lese på sikkerhverdag.no. Her finner du blant annet eksempel på et beredskapslager for å klare seg hjemme i minst tre døgn.