Videre forlengelse og justering av lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Bamble kommune

På bakgrunn av økende smittetrykk i Grenland og Bamble kommune i desember 2020 og dels utover i januar 2021, har Bamble kommunestyre, Bamble formannskap og Ordfører vedtatt lokale forskrifter for å forebygge koronasmitte i Bamble kommune.

Lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Bamble kommune av 6. januar, er i formannskapets møte 14. januar endret i følgende paragrafer, jmf. ny forskrift datert 13. januar:


§ 2 Bruk av munnbind: Bestemmelsen opprettholdes, men det legges til et ytterligere unntak: Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

§ 4 Organiserte aktiviteter: paragrafen oppheves og Bamble kommune følger de nasjonale rådene.

§ 5 Svømmehaller, treningssentra og bingohaller: paragrafen oppheves. Svømmehaller, treningssentra og bingohaller oppfordres imidlertid til å kun ta imot kunder/brukere hjemmehørende i Bamble kommune.


Formannskapets vedtak/innstilling 14. januar.

1. Lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Bamble kommune, datert
13.01.2021, med tilhørende veileder, datert 13.01.2021.

2. Forskriften gjøres gjeldende fra og med 14.01.2021 kl. 13.00 til og med 29.01.2021 kl. 24.00.

Forskrift vedtatt 14.01.21

Veileder til forskrift 

Sist oppdatert: 21. september 2021