Viderefører lokal koronaforskrift

Sist oppdatert: 21. september 2021

Formannskapet i Bamble kommune vedtok i dag (25.05.21) å forlenge lokal forskrift om forebygging av koronasmitte.

Lokal forskrift vedtatt 25. mai, inneholder noen justeringer i §2 Besøk i eget hjem og §4 Fritidsaktiviteter og breddeidrett.

Forskriften gjelder fra og med 26. mai til og med 3. juni, og kommer i tillegg til statlig bestemmelse om tiltaksnivå 5B for Bamble, Porsgrunn og Skien.

Få full oversikt over gjeldende koronaregler her:

Tiltaksnivå 5B

Lokal forskrift