Videreføring av lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Bamble kommune

Ekstraordinært formannskapsmøte 4. januar 2021 (teams)

Formannskapets vedtak/innstilling Bamble formannskap vedtar:

Lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Bamble kommune forlenges til 18.01.2021 kl. 24.00.

Nytt kulepunkt:

  • «Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs og utendørs, utsettes til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/kohorter.»
  • Følgende setning tas inn i veilederen til forskriften: «Treningsgrupper som arrangeres som en del av et behandlingsopplegg for eksempel i regi av kommunens fysioterapitjeneste, er unntatt.»

Saksprotokoll

Kommunestyret vedtak av 21. desember.

 

Sist oppdatert: 21. september 2021