Virksomhetsledere med barna i fokus

Sist oppdatert: 21. september 2021

Anita Hjorteseth og Linda Fedje er nye virksomhetsledere for henholdsvis skole og barnehage i Bamble kommune. Vi ønsker dem velkommen!

De to startet i Bamble kommune 1. august og har allerede kommet godt i gang. Virksomhetslederne er tydelige på at samarbeid står sentralt når de to skal jobbe til det beste for barn og unge i Bamble. Derfor gleder de seg litt ekstra til å jobbe i en kommune med fokus på å spille hverandre gode.  

Både Anita og Linda har lang og variert erfaring innenfor sine fagfelt. Anita har flere rektorstillinger bak seg, blant annet ved Stathelle barneskole, og sist på Brattås skole. 

Linda har arbeidet som styrer og enhetsleder for barnehagene i Tvedestrand i mange år.  

Vi gleder oss over å få dem på laget!