8. mai i Grenland

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Slik er programmet for frigjørings- og veterandagen i Bamble og resten av Grenland.

Her kan du se og laste ned 8. mai-program for hele Grenland

Markeringen i Bamble er på følgende steder: 

9:00       Kirkebakken, Langesund

Æresvakter:  
Kjell Lars Andreasen, Kongo
Rolf Christian Hatling, NATO IFOR 1996-97

Fanfare ved Bjørn Årseth 
Tale og kransnedleggelse ved ordfører
Fanfare ved Bjørn Årseth  

9:45       Kranaparken, Stathelle                 

Æresvakter:   
Arild Arntzen, Libanon                                             
Nils Aage Tangvald, Libanon 1978-79

Fanfare ved Bjørn Årseth
Tale og kransnedleggelse ved ordfører
Fanfare ved Bjørn Årseth  

10:30     Bamble kirke:                

Æresvakter:  
Cecilie Schriwer, Bosnia 1993-94                                             
Nils Aage Tangvald, Libanon 1978-79

Fanfare ved Bjørn Årseth 
Tale og kransnedleggelse ved ordfører
Fanfare ved Bjørn Årseth

11:00     Fredsgudstjeneste i Stathelle kirke:    

Prest: Allan Hjort / Organist: Tor Fjellvang
Sang ved FA kor, Skien  

Kirkekaffe i samarbeid med Bamble historielag. Kåseri ved Arne Lund og filmframvisning fra frigjøringen.

Er du veteran?

Bamble kommune ønsker å komme i kontakt med veteraner som har deltatt i utenlandsoperasjoner. Les mer her