Åpent møte om Langøya

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Vi inviterer alle interesserte til et åpent møte på onsdag med fokus på naturverdiene på Langøya og hvordan vi tar vare på de.

Sjeldne plantearter

Langøya består av kalkrik berggrunn og det vokser flere sjeldne plantearter på området. Det finnes blant annet flere orkidéer som flueblomst og vårmarihånd. Reinrose er en fjellplante som har overlevd på Langøya siden slutten av forrige istid, og som ikke finnes ellers i lavlandet, informerer Statsforvalteren om på sine nettsider. Flere av planteartene er også viktige vertsplanter for insekter.

Langøya har også andre sjeldne arter som sopp, lav og snegler og flere av de har eksotiske navn som hjernetrøffel, vifteglye og tannsylinderknøttsnegl.

Foto: Siri Lie Olsen /grafikk: Bamble kommune

Fagpersoner på området

På onsdag inviteres alle til Halen gård i Langesund kl. 18.00-20.00 til et åpent møte med fokus på naturverdiene på Langøya.

På møtet blir det innlegg fra fagpersoner fra NMBU (Norges miljø og biovitenskapelige universitet) og NINA (Norsk institutt for naturforskning).

Møtet er arrangert i samarbeid med Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Bamble kommune.

 

Velkommen :)