Bamble blir en demensvennlig kommune

Sist oppdatert: 15. desember 2022

-Vi har allerede satt i gang arbeidet for å bli en mer demensvennlig kommune, sier demenskoordinator Olaf Moen i Bamble kommune.

Torsdag signerte nemlig ordfører Hallgeir Kjeldal en historisk avtale med Nasjonalforeningen for folkehelse på vegne av Bamble kommune. Dette ble starten på arbeidet som skal sikre at personer med demens blir møtt med økt kunnskap, respekt og forståelse i større grad enn før i kommunen vår.

På bildet øverst: (Fra venstre:) Kari Midttun Lie, Sonja Ekman, Pauline G. Nordbø, Hege Braathen, Hallgeir Kjeldal, Kurt Henning Johnsen, Olaf Moen, Ingerid Risland og Birgit Sannes. Foto: Magdalena Mianowicz

Et godt samfunn for alle

-Vi er kanskje ikke like flinke til å se hverandre og hjelpe hverandre når det kniper. Det er også en kjensgjerning at personer med (og uten) demens bor hjemme lenger. Vi blir en stadig eldre befolkning, og selv om det bygges nye institusjonsplasser og omsorgsleiligheter, skjer dette i et betraktelig saktere tempo enn behovet, sier Moen.

-Det er også et større fokus på at alle mennesker skal få lov til å være seg selv og så langt som mulig kunne fortsette sitt vante liv selv om man utvikler demens. Vi er opptatte av universell utforming, men jeg våger påstanden om at vi ikke kan kalle det universelt før også mennesker med kognitive utfordringer blir inkludert. Et demensvennlig samfunn er et godt samfunn for alle, legger han til.

Stor økning i vente

Over 150 kommuner og flere servicenæringer deltar i arbeidet for et mer demensvennlig samfunn, og Bamble er ikke noe unntak. På kommunestyret i mars ble det bestemt at også Bamble skal bli en demensvennlig kommune.

I Bamble er det 280 mennesker som har demens. Antallet mennesker med demens vil trolig mer enn dobles i løpet av de neste 20 årene i kommunen vår.

-Jeg har vært klar til å sette i gang lenge, og gleder meg til å kunne treffe engasjerte ansatte i privat og offentlig næring og tjenesteyting, sier Moen.

Skal holde kurs

Med demenskoordinator Olaf Moen i spissen blir det nå opprettet en arbeidsgruppe som skal rekruttere og lære opp ansatte fra både offentlig og privat sektor. Kurset vil vare i 1,5 time og kursdeltagerne vil lære hvordan de med enkle grep skal møte personer med demens på en god måte.

-Kurset vil ikke ta for seg sykdomslære, men vil handle om hvordan man kan og bør handle dersom man får en kunde i butikken som ikke husker koden på kortet, eller en passasjer som ikke vet hvor de skal. Praktiske tips, refleksjon og erfaringsutveksling er viktig i kurset, forklarer han.

-Det handler litt om hvilke utfordringer vi skal møte, og hva er det vi ønsker å få til med dette samarbeidet. Det handler om at folk får være sosiale og være ut og leve livet sitt fordi det finnes gode hjelpere rundt, sier generalsekretær Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelse.

Får synlig bevis

Etter gjennomført kurs vil bedrifter/steder i kommunen få et klistremerke som vil vise at ansatte har kunnskap om personer med demens.

– Alle som har gått kurs får synlig bevis på det, og hvis minst halvparten av de ansatte har gått kurs, kan bedriften/foreningen titulere seg som «demensvennlige». De får da et klistremerke med logo og kommunevåpen som kan henges synlig i butikk- og drosjevinduer eller hvor man måtte ønske.

Bli med på kurs

Jeg oppfordrer alle som ønsker et slikt kurs om å ta kontakt på tlf: 90476456 eller olaf.moen@bamble.kommune.no.

Det vil også komme invitasjon fra arbeidsgruppen direkte til bedrifter/skoler/menigheter/etater/foreninger.