Bamble gir penger til Ukraina

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Et bidrag på 702 800 kroner skal gå fra kommunens disposisjonsfond til humanitær bistand i Ukraina.

Det vedtok et enstemmig kommunestyre torsdag 17. mars, etter innstilling fra ordfører Hallgeir Kjeldal. Beløpet skal overføres til Flyktninghjelpen for å sikre at pengene kommer frem og blir brukt i tråd med kommunestyrets intensjon.

Ordføreren er svært fornøyd med at et samlet kommunestyre stilte seg bak forslaget. Nå gir han stafettpinnen videre.

- Krigen i Ukraina har store humanitære konsekvenser. Jeg mener det er helt riktig at vi bidrar slik at mennesker som er rammet av krigshandlinger og drevet på flukt kan få ivaretatt sine grunnleggende behov, sier Kjeldal.

- Bamble bidrar med en sum tilsvarende 50 kroner per innbygger, og vi oppfordrer andre kommuner til å gjøre det samme, avslutter han.