Barnehageplan på høring

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Hva er den gode barnehagen i Bamble? Vi trenger din mening! Les planforslaget og fortell hva du synes. Høringsfristen er 31.08.22.

Innspill sendes på e-post til postmottak@bamble.kommune.no

Barnehageplanen viser samlet kapasitet og framtidig behov for barnehageplasser i kommunen samlet, og i den enkelte skolekrets. Planen beskriver lokale og sentrale rammefaktorer som påvirker vurderingen av barnehagekvaliteten og barnehagekapasiteten.

Planen tar for seg:
* Status, trender og utfordringer
* Hovedmål og strategier
* Kvalitet i barnehagene
* Barnehagestruktur i Bamble

Planen finner du her