Ble takket av etter 46 år

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Henry Hvalvik ble takket av med blomster og fine ord av leder for Teknisk og miljøutvalget, Karsten Tønnevold Fiane, i dag.

Bildet (øverst): Henry Hvalvik her sammen med leder for Teknisk og miljøutvalget, Karsten Tønnevold Fiane. Foto: Finn Roar Bruun

Unik kunnskap

Henry Hvalvik pensjonerer seg etter 46 år i kommunens tjeneste.

-Han har bidratt med unik lokalkunnskap, menneskekunnskap og ikke minst et blikk for samfunnsnytte og den lille mann inn i byråkratiet, sier Finn Roar Bruun, virksomhetsleder for Areal og miljø.

Enormt engasjement

Henry har den siste tiden jobbet mye med plan- og byggesak.

-Henry har alltid vært framoverlent på jakt etter løsninger som ivaretok søkers og allmennhetens interesser, sier Bruun.

-Han har hatt et engasjement for kulturminner og historie, og ikke minst fiskeri og livet i hav, vann og vassdrag. Han vil bli savnet på alle områder, avslutter han.

Vi takker Henry for en solid innsats gjennom mange år i Bamble kommune. 

 

Henry Hvalvik med ordfører Hallgeir Kjeldal

GOD STEMNING:  Det var latter og god stemning da Henry Hvalvik ble avbildet med ordfører Hallgeir Kjeldal i dag. Foto: Finn Roar Bruun