Bli med inn i Bamble kirke

Sist oppdatert: 20. januar 2023

I over ett år har Bamble kirke vært fullstendig skjult bak stillas og presenninger. Men nå får du en sniktitt på det enorme arbeidet som gjøres der inne. Velkommen inn :)

DEKKET TIL (bildet øverst): Hele Bamble kirke er pakket inn, også på innsiden, under restaureringen. Foto: Magdalena Mianowicz

Har betydd mye for mange

Bamble kirke ble bygget i 1845, og det var sogneprest Gustav Adolph Lammers som selv tegnet kirken. Bamble kirke har helt siden den ble bygget betydd mye for mange. Folk har strømmet til kirken både i glede, og i sorg.

En oversikt over de siste 30 årene avslører at det har vært 1692 dåp i Bamble kirke, 1482 konfirmasjoner, 586 vielser og 1428 gravferd i løpet av den tiden.

-I tillegg til dette foregår det også i Bamble menighet og kirke et stort barne- og ungdomsarbeid og skolegudstjenester til jule- påske- og pinse høytidene, forteller kirkevergen i Bamble, Astrid Thomasberg.

Allerede før vi går inn, forteller hun engasjert om kirkens historie og om restaureringsarbeidet som nå pågår. Kirken er noe hun virkelig brenner for, det er det ikke tvil om.

Krevende arbeid

For siden september 2021 har Bamble kirke vært pakket godt inn, for å gi kirken den nødvendige oppmerksomheten. En restaurering som skal sørge for at Norges første kirke i nygotisk stil blir bevart også for kommende generasjoner.

-For at vi skal kunne gjøre de utbedringer og de laftinger vi trenger så må vi få løftet taket så da har de montert disse løftemekanismene som de da monterer på takbjelkene for å jekke de opp. Så per dags dato så ligger deler av taket og flyter over kirken, forklarer Astrid.

LØFTET TAKET: For å kunne gjøre utbedringer måtte taket jekkes opp, forklarer kirkeverge Astrid Thomasberg. Her flyter taket over kirken. 

Mer omfattende enn ventet

Restaureringsarbeidet har vist seg å bli langt mer omfattende enn først antatt. Dette er også grunnen til at et samlet kommunestyret i desember vedtok å bevilge inntil 20 millioner kroner ekstra for å få ferdigstilt utbedringen av Bamble kirke.

Før utbedringen, viste flere tilstandsrapporter at skadeomfanget var hovedsakelig i de fire korshjørnene og at taket måtte byttes. At skadene var av et langt større omfang ble avdekket underveis i arbeidet av lafterne. Det ble funnet mer omfattende råte i laft andre steder i kirken. Flere laftestokker måtte skiftes og behovet for å restaurere hovedspiret og de andre 8 spirene var langt mer omfattende enn ventet - alt fra fester til utsmykking. Dette restaureringsarbeidet ville ikke lenger ta ett år, men to og et halvt år.

Riksantikvaren har stilt omfattende krav til hvordan dette arbeidet skal utføres.

-Riksantikvaren har mange krav, men ingen penger, uttalte varaordfører Torstein Dahl under sin presentasjon av saken for kommunestyret.

Slik det er i dag er det kommunens ansvar å vedlikeholde kirkene lokalt, fastslo varaordføreren.

-Alt dette som du ser her er merskader, som vi ikke hadde regnet med, men som vi oppdaget etter hvert, forklarer kirkevergen.

 

Imponerende arbeid

Men det ikke bare penger som kreves for å få dette til, noe bildeserien vår avslører. Det er et imponerende arbeid som gjøres på innsiden av presenningene.

-Det er bare å ta av seg hatten og bøye seg i støvet for det arbeidet som disse lafterne gjør, sa Dahl fra talersolen under kommunestyret.

Dette arbeidet handler om ekte håndverk. Det krever kunnskap om lafteteknikk og andre teknikker som ble brukt før i tiden, og er ellers et fysisk krevende arbeid i høyden.

-Spiret er nå til utbedring og det er et spir som er 4 og et halvt meter høyt, og veier 100 kg, forklarer kirkevergen.

SPIRET UTBEDRES: Det er et krevende arbeid å få det nye spiret på plass.

Gammelt og nytt

Idét vi kommer inn i kirken, og skyver unna den første plastikken som beskytter deler av kirken mot støv fra arbeidet som gjøres der, trer vi inn i en verden bygget av stillas. Det er nesten så vi ikke kan se veggene av kirken, og det er et ganske overveldende syn. Der og da er det lett å forstå omfanget av dette arbeidet som gjøres.

ÉN AV EKSPERTENE: Trygve Lia er en av lafterne som arbeider på "den gamle måten". 

Midt i kirken møter vi på Trygve Lia fra Seljord. Han presenterer seg som tømrer, men snart viser det seg at han også har en spesialisering innen bygningsvern. Han er en av lafterne og fagpersonene som restaurerer Bamble kirke. Hans oppgave er å skifte ut råtne trestokker både i veggene, og i selve tårnet.

-Nå holder jeg på med spiret i tårnet som er råttent. Her er en sperre som jeg skal skifte ut og her lager jeg en fransk lås som er i bånn, og som skal festes inn i sperra, forklarer han.

En fransk lås låser treverket fra alle sider og er den sterkeste låsen som kan brukes i en slik konstruksjon, forklarer han. For det er håndverket i gamle bygg som fascinerer han.

-Vi restaurerer bygninger fra 1200-tallet og de står fortsatt. Jeg føler at nybygging i dag har blitt mer et montøryrket, ikke et håndverk lenger så jeg har fått mer og mer interesse for det gamle, forklarer han.

Foreløpig ferdigstillelsesdato er uke 7 i 2024.

Foto: Magdalena Mianowicz

Bildene av restaureringen ble tatt i slutten av september. Arbeidet er har per i dag kommet lenger enn disse bildene gir inntrykk av. De gir likevel et godt innblikk i det enorme arbeidet som man står overfor i denne restaureringen.

Se bilder av restaureringen