Budsjettkonferanse 2022

Sist oppdatert: 15. desember 2022

I morgen er det klart for årets budsjettkonferanse på Halen gård. Møtet er åpent for alle. Velkommen!

Foto: Magdalena Mianowicz

Dette blir de folkevalgtes første møte med budsjettet for 2023 og økonomiplan 2023-2026.

-I morgen er det budsjettkonferanse for formannskapet og da får vi kommunedirektørens budsjettforslag. Da er administrasjonen ferdig med sin del av budsjettjobben og nå blir det opp til oss politikere å gå gjennom dette budsjettet og finne måter å justere det på, slik vi eventuelt ønsker, forklarer ordfører Hallgeir Kjeldal.

 

Svært viktig dag

Det er knyttet stor spenning til presentasjonen av budsjettet.

- Dette er en svært viktig dag i kommunepolitikken når kommunedirektøren legger frem budsjettet sitt. Kanskje viktigere i år enn på mange år for signalene både fra han, fra administrasjonen og fra myndighetene spesielt, er at året 2022 og det budsjettåret vi går inn i, vil være krevende, sier ordføreren.

 

Overtar budsjettarbeidet

Deretter overtar politikerne stafettpinnen, og det videre arbeidet med budsjettet.

-Jeg håper vi får et godt møte i morgen og at det blir en god start på budsjettarbeidet frem mot et endelig vedtak i desember, sier han.

 

Variert program

Programmet inneholder både budsjettet fremlagt av administrasjonen, og en ekstern foredragsholder.

I år vil de folkevalgte delta aktivt i en workshop som handler om prioriteringer av ressurser, hvordan vi kan møte krevende samfunnsutfordringer og refleksjon over kortsiktige vs. langsiktige prioriteringer.

 

Vel møtt!

 

Program budsjettkonferanse

 

09.00-09.15        Velkommen v/ ordfører

 

09.15-10.15        Gjennomgang av kommunedirektørens forslag til budsjett for                                                   2023 økonomiplan 2023-2026

 

10.15-10.30        Pause

 

10.30-11:30        Kommunalområdene presenterer sine prioriteringer i budsjettet

 

11:30-12:15        Lunsj

 

12.15-13.15        Økonomiske betraktninger nasjonalt og internasjonalt v/ Svein                                               Inge Holmås fra Gabler

 

13.15-14:45        Workshop, med oppsummering

 

14:45-15:00        Oppsummering og avslutning av dagen