Byggtorget Rugtvedt er Miljøfyrtårn

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Bamble kommune gratulerer Byggtorget Rugtvedt med Miljøfyrtårn-sertifisering!

Onsdag besøkte ordfører Hallgeir Kjeldal bedriften, sammen med Mette Lilleberg som for tiden er kommunens kontaktperson på næring.  

Daglig leder Trond Bjørnsen fikk overrakt gratulasjoner og plakett som synlig bevis på at Byggtorget Rugtvedt jobber målrettet mot en grønnere og mer bærekraftig fremtid. 

Sertifiseringen gir bedriften nyttige verktøy til å jobbe mer klimasmart, fungerer som en motivasjon til å fortsette det gode arbeidet og gir byggevarehandelen konkurransefortrinn i anbudsrunder.  

Ordfører Hallgeir Kjeldal roste de ansatte på Byggtorget for innsatsen de gjør for miljøet gjennom å sette fokus på bærekraftig drift.  

- Det er gledelig å se at stadig nye bedrifter i Bamble tar ansvar og engasjerer seg i det grønne skiftet. Gratulerer så mye med den gjeve utmerkelsen som Miljøfyrtårn! sa ordføreren under overrekkelsen.  

Les mer om Miljøfyrtårn her  

 

På bildet: Ordfører Hallgeir Kjeldal, Jan Erik Nicolaysen, Trond Bjørnsen, Mette Lilleberg. Foto: Hanne Hornsletten Brodén