E18 - Styremøte i IKP

Sist oppdatert: 15. desember 2022

I morgen kl.10.00 kan du få med deg styremøtet i interkommunalt plansamarbeid for E18 Dørdal-Grimstad. Møtet vil bli streamet og kan følges direkte.

Styremøtet vil vare fra kl 10.00 – 12.00

Nye Veier AS vil legge fram rapport fra prosessen med verdioptimalisering som er gjennomført.

Følg møtet direkte her

Illustrasjonsfoto: Magdalena Mianowicz

Agenda for møtet:

1.            Velkomst og innledning v/styreleder

2.            Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll fra forrige styremøte

3.            Orientering om status v/Nye Veier

4.            Orientering om videre planprosess v/Nye Veier

5.            Eventuelt

 

Sakspapirer legges ut på Arendal kommune sin hjemmeside.

Du kan lese mer på informasjonssiden hos Nye Veier AS: E18 Tvedestrand – Bamble 

 

Mer om interkommunalt samarbeid

Kommunene har organisert sitt arbeid i et interkommunalt plansamarbeid (IKP) etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 9. Dette samarbeidet ble etablert i 2018.

Åtte kommuner er med i dette samarbeidet: Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårshei, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad.

Plansamarbeidet ble etablert for arbeidet med kommunedelplan og kommunene har videreført plansamarbeidet. Det er etablert et eget styre for plansamarbeidet og Nye Veier deltar i styremøtene.