Engangsstøtte til husstander i Bamble

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Nå kan alle med lav inntekt som bor i Bamble, søke om engangsstøtte til økte levekostnader. -Nå er det kjempeviktig at folk som trenger det, søker, sier ordfører Hallgeir Kjeldal.

-Vi forstår at det er en økonomisk krevende tid for mange. Kommunestyret har gjort vedtak om at 5 millioner kroner skal fordeles på de som trenger det aller mest, forklarer ordføreren.

-Det blir ikke noen kjempestor engangsutbetaling, men vi tror likevel at den vil være til hjelp for de det gjelder, sier ordføreren.

Bildet (øverst): Ordfører Hallgeir Kjeldal oppfordrer alle som har behov for det om å søke om engangsstøtte for husstander med lav inntekt i Bamble. Foto: Hanne Hornsletten Brodén

 

Kriterier for å søke

For å kunne søke må følgende kriterier være oppfylt:

  • Støtten gis til husstander med bostedsadresse i Bamble kommune.

 

  • Søkeren må være over 18 år.

 

  • Stønad gis til husstander uten barn som har en skattepliktig person og samlet inntekt under 350.000 kroner i henhold til siste skattemelding.

 

  • Stønad gis til husstander med barn som har en skattepliktig person og samlet inntekt under 600.000 kroner i henhold til siste skattemelding.

 

Hvis inntekten er vesentlig lavere nå enn på siste skattemelding, må dette dokumenteres.

 

Engangsutbetaling

De som får innvilget støtte vil få en engangsutbetaling på henholdsvis:

kr 2.000 for husstander uten barn

kr 4.000 for husstander med barn

 

Nødvendig dokumentasjon

Det er viktig at skattemelding for 2021 legges ved søknaden, slik at den kan bli behandlet.

Hvis inntekten har blitt vesentlig redusert i år, er det viktig at dette dokumenteres ved at lønnslipper for dette året legges ved søknaden.

Slik sender du søknaden

Du finner søknadsskjemaet i lenken under. 

Søk om støtte her

Hvis noen trenger hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet, kan de ta kontakt med Servicetorget på telefon: 35 96 50 00. Servicetorget vil være behjelpelig med å fylle ut søknadskjemaet.

-Kjenner du noen som har behov for denne støtten så tips dem gjerne. Det er viktig at alle som trenger denne støtten, faktisk søker, sier ordføreren.

 

Hvor lang tid vil det ta

Søknadene vil bli behandlet fortløpende og vedtaksbrev vil bli sendt ut så snart søknadene har blitt behandlet.

Utbetalingen av støtte vil skje fortløpende, men man må regne med at utbetaling kan ta inntil 3 uker etter at vedtaket har blitt innvilget.

Tilskuddet er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 bokstav b.

Bakgrunn for støtten

Kommunestyret gjorde følgende vedtak 15. september 2022:

(Sak 79/22 «Disponering av utbytte Skagerak energi 2021»)

Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere 5 millioner kroner til å prioritere og iverksette midlertidige tiltak for å bistå innbyggere som opplever økonomiske problemer. Dette gjøres bl.a. gjennom et samarbeid med NAV Stat og Kommune om generelle tiltak for kommunens innbyggere, styrking av økonomirådgivningstjenester og direkte målrettede tiltak ovenfor utsatte grupper. Kommunedirektøren skal rapportere til Formannskapet på status for gjennomføring.