Er du nærkontakt?

Sist oppdatert: 15. desember 2022

NB! Innholdet er utløpt.

Se vår samleside for oppdatert koronainformasjon

----------------------------------------------------------------------------------------

Regjeringen har endret reglene for øvrige nærkontakter. Dette er kravene til karantene og testing som gjelder akkurat nå.

Hvem er nærkontakt?

Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekreter fra andre personer.

Kontakten med smittet regnes fra 48 timer før den smittede fikk symptomer, eller 48 timer før avlagt koronatest dersom personen er symptomfri.

To typer nærkontakter:
Det er i hovedsak to grader av nærkontakt. For disse gjelder ulike regler og anbefalinger:

1. Husstandsmedlemmer eller tilsvarende nær (f.eks. kjæreste, bestevenn eller overnattingsbesøk)
2. Øvrige nærkontakter

Testing kan erstatte smittekarantene for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære

Fra og med 26. januar gjelder følgende: 

* Daglig testing i 5 døgn dersom du bor sammen med den smittede
* Daglig testing i 11 døgn dersom du ikke kan holde avstand til den smittede
* Personer som ikke følger testregimet må være i karantene i 10 døgn og kan teste seg ut etter 7 døgn. 

I tillegg til testregime anbefales det å bruke munnbind innendørs på offentlig sted og å unngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakten. Følg med på symptomer. Test deg og vær hjemme hvis du blir syk. 

Følgende grupper er unntatt karanteneplikten:
*Personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder.
*I tillegg gjelder enkelte særskilte unntak for nøkkelpersonell i kritiske samfunnsfunksjoner.

Øvrige nærkontakter bør teste seg

Øvrige nærkontakter har ikke karanteneplikt, men anbefales å teste seg 3 dager etter siste nærkontakt, og igjen 2 dager senere (dag 5). Vær ekstra oppmerksom på symptomer i 10 dager.

Ved symptomer: Bli hjemme og test deg.

Hvordan får jeg vite at jeg er nærkontakt?

Som følge av endringer i TISK-strategien, har det kommet nye rutiner for varsling av nærkontakter. Nå er det som hovedregel opp til hver enkelt som får påvist smitte å informere sine nærkontakter. Les mer her.

Kommunen konsentrerer smittesporingen rundt sårbare grupper og de over 65 år. Disse vil fremdeles bli fulgt opp av smittesporingsteamet.  

Ved smitte i skoleklasse eller barnehagegruppe vil beskjeden komme direkte fra virksomheten. 

Hva gjør jeg hvis selvtesten min er positiv?

1. Isoler deg i minst 6 døgn i henhold til nasjonale retningslinjer

2. Si fra til nærkontaktene dine. Hvis barnet ditt har testet positivt, skal du gi beskjed til skolen eller barnehagen slik at disse kan varsle videre til aktuelle foresatte og sørge for at eventuelle tiltak iverksettes. Dersom barnet har deltatt på organiserte fritidsaktiviteter de siste 48 timene, bør du varsle arrangøren. 

3. Registrer gjerne svaret i ReMin.

4. Ring koronatelefonen og bestille time til PCR-test hvis du/den smittede er i en av følgende grupper:

* Barn og ungdom mellom 0-16 år
* Uvaksinerte
* Personer i risikogrupper
* Personer som ikke har fått tre doser og trenger koronasertifikat

Personer som har fått tredje vaksinedose, eller har mottatt to doser koronavaksine og deretter gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 månedene, trenger ikke bekrefte positiv selvtest med PCR. 

Koronatelefonen i Bamble er åpen alle hverdager fra 08.00-15.00. Telefonnummer: 97 05 85 99. Ring før kl. 10.45 for å få test samme dag.

Bamble kommune deler ut gratis selvtester til sine innbyggere. Se hvem som kan få og hvor du kan hente her.

Les mer om karantene og isolasjon på HelseNorge sine sider.