Er du vår nye virksomhetsleder?

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Vi søker etter en dyktig og engasjert leder for Miljøarbeidertjenesten som vil bidra til å videreutvikle tjenestetilbudet.

Økt kvalitet og egenmestring

Som virksomhetsleder vil du ha ansvar for Miljøarbeidertjenesten som tilbyr tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne og utviklingshemming.

Vår hovedoppgave er å sørge for riktig kompetanse og ressursbruk, slik at vi kan tilby tjenester som bidrar til økt livskvalitet og egenmestring for våre tjenestemottakere.

Bildet (øverst): Skagerak consulting

Samlokaliserte boliger

Virksomheten har blant annet ansvar for de samlokaliserte boligene Nustadveien og Pedellen, bofellesskapene Nustadjordet og Reidunsvei.

Virksomheten er en del av kommunalområde Velferd som er det største kommunalområdet i Bamble, og består i tillegg av 5 andre virksomheter.

 

Her kan du lese mer om stillingen som virksomhetsleder.

Husk å søke innen 8. januar 2023.