Flexiruter – et kollektivtilbud for alle

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Visste du at det flere steder i Bamble er mulig å bestille kollektivtransport helt hjem for bare 35 kroner?

Tilbudet heter Flexiruter og er særlig tilpasset reisende som ikke disponerer egen bil, har lang vei til holdeplasser eller bor i områder med mangelfullt kollektivtilbud. Alle kan imidlertid benytte seg av Flexirutene. Det eneste du må huske på er å forhåndsbestille plass. Dersom ingen melder seg på, kjører heller ikke transporten. Prisen er kun 35 kroner.

Lenger ned i saken kan du lese mer om hvor transporten kjører og hvordan du bestiller tur.

Populært blant ungdommene

- Fleksirutene er allerede godt kjent blant ungdommene i Bamble. De bruker tilbudet til å komme seg fram og tilbake til fritidsklubbene og andre aktiviteter i kommunen, sier Jomik Guldager. Han er kulturskolerektor og leder for Ung Kultur i Bamble.

- Siden i fjor høst har det vært tilbud om gratis transport med Flexiruter for alle opp til 20 år to kvelder i uka. Bamble kommune tar det meste av regninga, mens fylkeskommunen dekker noe. Det har vært veldig populært, sier han.

Jomik er i løpende dialog med fylkeskommunen om videreføring og mulig utvidelse av tjenesten.

- Det er en enkel og flott måte å ta seg rundt i kommunen vår på. Jeg håper at mange vil benytte seg av tilbudet fremover, avslutter han.

Her kjører Fleksiruter i Bamble:

1 Stathelle: Sentrum Stathelle – Ekstrand - Krabberødstrand

2 Vest-Bamble: Stathelle – Grasmyr - Åby – Kjønnøya – Valle – Kjørstad – Froste – Feset – Rørholt Brygge (kl. 09.15) – Wissestad - Stathelle

3 Langesund: Stathelle – sentrumsnære byggefelt – Langesund Torg – Clarksenteret - Stathelle

4 Herre: Stathelle Grasmyr- Stathelle – Asdalstrand – Surtebogen – Asdal – Herresenteret – Herre lokalt – Herre sentrum – Høen - Stathelle

Last ned rutetabell

Slik melder du deg på

Du må melde deg på innen kl. 20 dagen før på tlf. 05210 / 915 05 210 (Skien Taxi). Bestillingsfrist for kveldsruter er kl. 16 og 19. Ved påmelding får du beskjed om tidspunkt for avgang/henting.

Behov for ekstra service må oppgis sammen med påmeldingen. Gi beskjed om du skal ha med rullator eller rullestol.

Alle Flexirutene tar med ordinære reisende hvis det er plass, men kjører ikke ekstraturer.