Folkevalgtsamling

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Onsdag og torsdag denne uken er 40 folkevalgte fra Bamble med ordfører Hallgeir Kjeldal i spissen, og administrasjonen, på samling i Kragerø.

Styrke samarbeidet

-I løpet av disse dagene skal vi ta samarbeidet i kommunestyret ett hakk videre, sier ordføreren.

Utvalgene har en viktig rolle i å forberede saker før endelig behandling og vedtak i kommunestyret. Utvalgene skal behandle, drøfte og finne gode løsninger. Kommunestyret skal være trygg på at utvalgene har drøftet og tatt hensyn til alle sider av hver sak før den legges frem.

Målet for samlingen er blant annet å styrke samarbeidet mellom de ulike politiske nivåene.

 

MANGE SAMLET: De folkevalgte i Bamble og administrasjonen er samlet i Kragerø i disse dager. Foto: Magdalena Mianowicz


En mer sentral rolle

-Jeg har et overordnet ønske om at vi skal få til samspillet mellom utvalgene og rådene som saksforberedende organ og kommunestyrets rolle i forhold til å fatte vedtak, sier Kjeldal.

-Slik det fungerer i kommunestyret i dag så tar vi opp saken og diskuterer den fra begynnelsen igjen, og da undergraver vi rollen til utvalgene som jo er kommunestyrets egne saksutredende utvalg, forklarer ordføreren.

Ordføreren er opptatt av at det er utvalgene som tar seg av diskusjonene og deretter lar kommunestyret fatte vedtak basert på innstillingen deres. På den måten kan utvalgene få en mer sentral rolle i de politiske beslutningsprosessene.

Viktig å forstå hverandre

På torsdag er både det kommunale samspillet mellom de folkevalgte, og samspillet mellom de folkevalgte og administrasjonen, på agendaen.

-En veldig viktig del av samlingen er å bli kjent, snakke sammen og forstå hverandre. Det er kjempeviktig, avslutter Kjeldal.