Frivilligsentralen: Kirsti skal styre skuta

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Den nyansatte kapteinen ønsker seg innspill og mannskap som vil hjelpe henne å videreutvikle servicetilbudet på Stathelle.

Kirsti Thorsen Ourdahl har fungert som daglig leder av Frivilligsentralen i Falkåsveien siden slutten av mai. Hun er oppvokst og bosatt i Bamble, og brenner for å skape gode møteplasser i lokalmiljøet.

- Jeg har blitt veldig godt mottatt av både brukere og samarbeidspartnere, og gleder meg til å bidra med å utvikle dette flotte tilbudet, sier hun.

I dag fungerer Frivilligsentralen først og fremst som et sosialt samlingssted, med kafé drevet av frivillige krefter. I tillegg benytter flere lag og foreninger lokalene til møtevirksomhet. Kirsti mener stedet har potensiale til å samle enda flere.

- Jeg har et sterkt ønske om å utvide tilbudet til de flotte brukergruppene vi allerede har her. I tillegg hadde det vært hyggelig om vi klarer å skape attraktive aktiviteter for flere målgrupper i kommunen vår, sier hun.

Bli med på reisen

Selv om Kirsti har mange tanker om hvordan konseptet kan favne enda flere, ønsker hun drahjelp fra innbyggerne.

- For å oppfylle ambisjonen om å skape et sted som gjenspeiler en større del av befolkninga, trenger jeg forslag fra innbyggere i alle aldersgrupper. Hva kan vi bidra med for å gjøre dagen mer innholdsrik for enda flere i kommunen vår? spør hun.

Over sommeren ønsker Kirsti å invitere både privatpersoner og frivillige organisasjoner til samarbeidsmøter, for å se på hva Frivilligsentralen skal tilby Bambles befolkning i fremtiden.

Har du lyst til å bidra med innspill, aktiviteter eller praktisk hjelp? Send en e-post til kirsti.marie.thorsen.ourdahl@bamble.kommune.no