Gratis strøgrus

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Privatpersoner i Bamble som trenger strøgrus kan hente selv flere steder i kommunen.

Ta med bøtte og spade, og forsyn deg på ett av følgende steder:

* Eik Gjenvinningsstasjon i åpningstiden: Tirsdag og torsdag, kl. 07.00 - 19.00.  

* Rønholt – ved Vest-Bamble aldershjem

* Herre – under brua, Rafnesveien  

Grusen skal kun hentes i bøtte/spann eller lignende beholder. Det er ikke tillatt med henger.