Husk bålforbudet!

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Viktig påminnelse fra Grenland Brann og Redning IKS: Generelt bålforbud gjelder fra 15. april - 15. september.