Kjør forsiktig og ikke ta sjanser

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Bamble er godkjent Trafikksikker kommune, og sammen med Trygg Trafikk setter vi denne måneden fokus på å redusere ulykkesstatistikken.

Visste du dette?  

* Det er menn over 45 år som er mest utsatt i trafikken.

* Av de som omkom på norske veier i 2021 var 69 menn og 18 kvinner. Det betyr at 80% av de drepte var menn og 20% kvinner.   

* Fart, rus, uoppmerksomhet og manglende egensikring fortsatt er de største årsakene til ulykker.

* Alle har et ansvar for seg selv og andre i trafikken. For å oppnå nullvisjonen må alle fotgjengere, syklister og bilførere bidra.   

* Det omkom 87 personer i trafikken i 2021, til sammenligning var det 208 i 2010 og 339 i 2000.  På tross av at dette er et rekordlavt antall er det 87 personer bak statistikken og mange berørte og pårørende. 1 tapt liv er et liv for mye. Les pressemelding for mer informasjon.   

* Tallet på hardt skadde har dessverre ikke hatt den samme nedgangen som for omkomne, dette viser at fokuset på trafikksikkerhet fortsatt bør være høyt i stat, fylkeskommune, kommune og hos den enkelte trafikant.