Livsløpstjeneste skal hjelpe flere

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Psykisk helse- og avhengighetsteam i Bamble utvider tilbudet sitt til å inkludere familier, barn og unge.

- Vi har gjort noen justeringer i den daglige drifta som gjør at vi jobber mer helhetlig og målrettet. Det bidrar til at vi nå kan hjelpe flere personer enda tidligere, sier Kristin Thomassen. Hun er avdelingsleder for Psykisk helse- og avhengighet i Bamble, og mener mange vil ha nytte av en bredere og mer fleksibel tjeneste.

- Hvis én i familien eller omgangskretsen har det vanskelig, påvirker det ofte flere. I stedet for at barn og voksne alltid skal følges opp hver for seg, er det nyttig å se dem i relasjon til hverandre. Det kan for eksempel være barn som har det tøft i rollen som pårørende, da er det viktig å se sammenhengen så tidlig som mulig, sier Kristin.

Små og store utfordringer

Psykisk helse- og avhengighet i Bamble har lenge hatt et solid voksen-tilbud. Når tjenesten nå omfatter alle fra 0-100 år, tar teamet sikte på at enda flere skal få hjelp på et tidlig tidspunkt. Kristin er derfor opptatt av at folk skal ha lav terskel for å ta kontakt, og lover rask og individuell oppfølging. Tjenesten har rause telefontider og ingen ventelister.

- Vi er her for stort og smått. Enten det er enkelthendelser som er vanskelig å takle eller mer langvarige utfordringer. Erfaringsmessig er det mye som lar seg løse med samtale og veiledning i første omgang, sier Kristin.

Hun presiserer at deres nysatsing ikke skal erstatte eksisterende tilbud.

- Målet er heller å være et supplement som fyller tomrommet mellom forebygging og spesialhelsetjeneste. Hos oss er vi ikke opptatt av diagnoser, men finner vi sammen ut at det er behov for videre henvisning, fikser vi det, sier avdelingslederen.

Slik tar du kontakt

Psykisk helse og avhengighet har betjent telefon alle ukedager fra kl. 08.00-19.30. Nummeret er 481 650 77. Du kan også sende e-post til psykisk.helseteam@bamble.kommune.no

- Her blir du møtt av kompetente folk som finner en vei videre sammen med deg. Vi setter som hovedregel opp en førstesamtale innen 1-2 uker etter henvendelse. Her skreddersyr vi videre oppfølging for den enkelte og eventuelt pårørende, avslutter Kristin.

Du kan lese mer om Psykisk helse- og avhengighetsteam på hjemmesiden vår, eller følge dem på Facebook

Bildet øverst: Avdelingen for psykisk helse- og avhengighet består av 16 mennesker i ulike profesjoner, med lang erfaring fra arbeid med psykiatri og rus. Her representert ved miljøterapeutene Carina, Ida, Kristin (avdelingsleder) og Linda

Foto: CLA, Bamble kommune