Ledige lokaler til kystkulturaktiviterer

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Bamble kommune jobber med å utvikle «Kystkulturkvartalet» i Langesund. I sommer stiller vi lokaler til rådighet for kystkulturrelaterte tiltak.

Bygningene Lensmannsgården (Torget 18) og Cudriosgate 3 inngår i kvartalet som ligger i sentrum av Langesund.

For å skaffe oss erfaring med publikumsaktivitet i bygningene stiller vi lokalene til rådighet for ulike «pop-up» kystkulturrelaterte tiltak i juli og evt. første del av august 2022.

Lokalene har enkel standard og må kunne brukes som de er. Gunstige leiebetingelser. Tilgjengelig areal for Lensmannsgården  er ca 60 kvm og Cudriosgate 3 (1.etg.) er ca 90 kvm. Rommene kan deles mellom flere aktører og i ulike perioder.

Vi søker aktører som tilbyr f.eks salg av maritime varer, håndverk knyttet til kystkultur, relevante barne- og familieaktiviteter og lignende. Alle aktører må være registrert i enhetsregisteret som foretak eller forening for å komme i betraktning.

Er du interessert? Meld din interesse til postmottak@bamble.kommune.no senest søndag 5. juni, så tar vi kontakt med deg for å se hva vi kan få til.

Kontaktperson i Bamble kommune:
Anette Skaugen Guldager, virksomhet for kultur