Mange overført til ny fastlegeliste

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Rundt 700 bamblinger får i disse dager brev om at de er flyttet til en ny fastlegeliste på Stathelle.

Brevet er sendt fra Helfo (Helsedirektoratets ytre etat) som blant annet har i oppgave å bidra med informasjon om helsetjenester.

Mer levelig hverdag

Bakgrunnen for brevet er at Bamble kommune har bedt Helfo redusere pasientlistene for fastlegene ved Stathelle legesenter og Langesund legesenter. Kommuneoverlege Anders Mølmen er klar på at dette har vært nødvendig.

- Vi har valgt å gjennomføre en listereduksjon for å gi fastlegene en mer levelig arbeidshverdag. Det er jo ingen hemmelighet at vi står i en fastlegekrise, og vi er nødt til å gjøre tiltak for å møte krisa, sier han.

Har fått inn vikarer

Kommunen har fått inn vikarer som skal behandle pasientene som nå står uten fastlege.

- Det er ikke slik at man overlates til seg selv. Pasientene vil bli ivaretatt på et nytt sted og alle skal få helsetjenestene som de har krav på, forsikrer kommuneoverlegen.

- De som allerede har bestilt time, vil få denne som planlagt. Vi ser også på en midlertidig ordning for å få til en så grei overgang som mulig for pasientene, sier han.

Tilfeldig valgt

Det er Helfo som har bestemt hvem som skal overføres til den nye fastlegelisten. Det er foretatt et tilfeldig utvalg, som hverken kommuneoverlegen eller fastlegene har hatt noe med å gjøre. 

- Det vi vet er at Helfo ikke har hatt noen kriterier for hvilke pasienter som er flyttet over til den nye listen. Hvem disse er, er helt tilfeldig, sier kommuneoverlegen.  

Jobber på spreng

Kommuneoverlegen jobber nå for å få til en best mulig løsning.

- Det vil være noe ustabilitet i denne overgangsperioden, men vi jobber på spreng for å finne gode løsninger og håper at det vil stabilisere seg ytterligere rett over sommeren, avslutter han.