Ny åpningstid på servicetorget

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Bamble kommune endrer åpningstider for sentralbordet og servicetorget. –Vi vil kunne yte bedre service og ha kortere ventetid, sier avdelingsleder Cato Idar Andersen.

På bildet: (Fra venstre) Hanne Gusfre, Kjetil Olstad, Steinar Johansen, Cato Idar Andersen, Nina T Lappebakken Tynes og Terje Aaseby. Foto: Magdalena Mianowicz

Fra 3. oktober 2022 vil åpningstiden for telefonsentralen og servicetorget i Bamble kommune bli endret til kl. 09.00-15.00 mandag til fredag. Rådhuset er åpent for besøkende med avtale.

Servicetorget har fem ansatte som skal bemanne sentralbord og skranke på rådhuset i Langesund i tillegg til saksbehandling av flere typer henvendelser til kommunen.

Bedre service 

Selv om servicetorget nå vil ha kortere åpningstid enn tidligere, vil endringene komme innbyggerne til gode, mener Andersen.

-Servicetorget vil kunne øke kvaliteten på saksbehandlingen ved å gi ansatte fokustid og samtidig bedre servicen ved at flere ansatte kan veilede og hjelpe besøkende og bemanne sentralbordet, forklarer han.

 

Kortere ventetid

-Dette vi gi kortere ventetid for besøkende og for de som ringer til oss, sier han.

Besøkende med avtale i rådhuset skal registrere seg digitalt i foajeen på rådhuset ved adkomst. Saksbehandler vil komme og møte den besøkende i foajeen.

 

Vesentlig økning

Fra 2019 til 2021 har det vært en vesentlig økning i antall henvendelser.

Sentralbordet har hatt en økning fra ca. 30.000 til ca. 50.000 telefonhenvendelser i året. Dette er henvendelser til hele kommunen.

I perioden 2019 til 2021 har servicetorget hatt en økning fra ca. 3000 til 7000 telefonhenvendelser fra publikum som de må besvare. I samme periode har antall saker som behandles av de ansatte på servicetorget økt fra ca. 1500 til 2000.

Forventer stadig økning

Vi forventer en fortsatt økning i telefonhenvendelser og saker som må håndteres av servicetorget i 2022 og i årene som kommer.

Servicetorget saksbehandler henvendelser vedrørende vielser, ledsagerbevis, TT-kort, parkeringstillatelser, skjenkebevillinger, salgsbevillinger, serveringsbevillinger, tobakksalg, egenerklæringer i forbindelse med eiendom og henvendelser fra meglere ved salg av eiendom.