Vær en hverdagshelt – når du vil

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Bamble kommune ønsker å legge til rette for at personer som trenger hjelp, kobles sammen med mennesker som ønsker å hjelpe. Derfor har vi tatt i bruk Nyby.

Nyby er en app som gjør det enkelt å melde seg til praktiske eller sosiale oppdrag i nærområdet, akkurat når det passer for deg.

- Flere i kommunen vår trenger hjelp til enkle, praktiske gjøremål. Noen ønsker følge til frisøren, mens andre savner én å gå tur eller drikke kaffe med. Samtidig vet vi at det finnes mange som gjerne vil bidra til å gi andre en bedre hverdag. Med Nyby setter vi disse i kontakt med hverandre, forteller Anne Stormyr Bergh. Hun er prosjektleder for Nyby i Bamble.

- Vi har testet ut tjenesten en liten stund, og foreløpig har prosjektet vært svært vellykket. Den samme erfaringen har også mange andre kommuner gjort seg, sier hun.

Anne tror suksessen skyldes fleksibiliteten i konseptet.

- Som frivillig forplikter du deg ikke til noen ting, men bidrar kun når du har tid og lyst. Det er heller ikke nødvendig å avslå oppdrag. På denne måten blir det lystbetont for begge parter.

Vinn-vinn

Mange av oppdragene som legges inn i Nyby-appen, er gjøremål som eksempelvis ansatte i hjemmetjenesten blir spurt om å utføre. Det kan være å skifte en lyspære, lese avisen eller ta følge til butikken.

- Ved å koble frivillige på denne typen oppgaver, frigjør vi varme hender og tar et viktig skritt i retning av å bli en mer bærekraftig og inkluderende kommune, sier Anne.

Hun forklarer videre at det er ansatte i Velferd som legger inn oppdrag på bestilling fra brukerne, som gjerne er eldre mennesker. Både privatpersoner og foreninger kan melde seg som frivillige, men samtlige må gjennom en godkjennelsesprosess for å kunne se og utføre aktuelle oppgaver.

Slik blir du frivillig

Hverdagshelter i Bamble kan melde interesse ved å laste ned appen, velge Bamble og melde seg inn i én eller flere av følgende grupper: Følgevenn, Praktisk hjelp og Sosial hygge.

Du kvalifiseres av "Hverdagshelter i Bamble", som inviterer til en hyggelig samtale og gjennomgår vilkårene som gjelder for alle frivillige.

Har du spørsmål, kan du kontakte prosjektleder i Bamble kommune, Anne Stormyr Bergh: Tlf. 412 69 448 / E-post: annestormyr.bergh@bamble.kommune.no

Pårørende til personer som trenger hjelp, kan også kontakte Anne for mer informasjon.